Age 11-25? Time for a survey? Your input will help make a difference to young people!

Posted on:   Posted by:

Please support Wrexham and Flintshire Youth Service by taking the time to complete this consultation if you are aged 11 – 25.

Covid 19 effects on Mental Health and Wellbeing in Wrexham and Flintshire :

http://www.yourvoicewrexham.net/survey/1241

All your answers will be used to inform the work of Wrexham and Flintshire’s Public Service Boards to help make a difference to the young people in Wrexham and Flintshire.

Thank you for taking the time to complete this consultation.

* * * THE SURVEY ENDS ON 19th MARCH 2021 * * *

Cefnogwch Wasanaeth Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint trwy dreulio amser yn cwblhau’r ymgynghoriad yma is ydych chi rhwng 11 a 25 oed.

Effeithiau Covid-19 ar Iechyd Meddwl a Lles yn Wrecsam a Sir y Fflint:

http://www.yourvoicewrexham.net/survey/1241

Bydd eich holl atebion yn cael eu defnyddio ar gyfer gwaith Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam a Sir y Fflint i helpu i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yn Wrecsam a Sir y Fflint.

Diolch am dreulio amser yn cwblhau’r ymgynghoriad.


Have your say

Funding Partners

families first
promo cymru