Diet yn eich drysu????

Posted on:   Posted by:

Diet yn eich drysu????

Protein, dyddiau bwyd gwyn yn unig, Atkinson, slimming world, weightwatchers, aloe …. rydym i gyd wedi clywed am o leiaf un o’r dietau hyn, a mwy o bosibl.

Ond mewn gwirionedd mae ein cyrff angen diet amrywiol a chytbwys iddo weithio ar ei orau.  Mae’n siŵr eich bod wedi clywed hyn i gyd o’r blaen, ond o ddifrif… Fyddech chi ddim yn rhoi petrol mewn car os na fyddai yna olew yn yr injan neu heb deiars …. fyddech chi? Felly mae hynny’n wir am yr hyn rydym yn ei fwyta, mae ein corff yn defnyddio gwahanol fwydydd ar gyfer gwahanol bethau.

Rydym angen rhywbeth syml y gallwn i gyd ei wneud, bob dydd, gwell na ‘diet ateb cyflym’ …. a dyma fo mewn un llun syml.

 


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru