Manceinion

Posted on:   Posted by:

Ydi’r hyn ddigwyddodd neithiwr wedi effeithio arnoch chi? Oeddech chi yno neu’n adnabod rhywun a oedd?

Mae’r ymosodiad yn Arena Manceinion, ble roedd miloedd o bobl ifanc yn gwylio perfformiad Ariana Grande yn ddychrynllyd.

Mae rhif ffôn argyfwng ar gael os ydych chi’n poeni am ffrindiau neu berthnasau, 0161 856 9400. Os oeddech chi uno, ac os oes gennych chi unrhyw fideos neu wybodaeth, mae’r Heddlu yn annog unrhyw un i’w llwytho i ukpoliceimageappeal.co.uk neu ukpoliceimageappeal.com. Gallwch adrodd unrhyw wybodaeth arall drwy ffonio’r llinell frys gwrthderfysgwyr; 0800 789 321.

Yn ôl y cyfryngau, roedd gyrwyr tacsis, staff gwestai, yr heddlu a’r cyhoeddus yn ardderchog wrth ddarparu cefnogaeth i’r bobl y tu mewn i’r arena yn ystod y digwyddiad erchyll.

Os hoffech chi siarad gyda rhywun, cwnselydd neu weithiwr ieuenctid, galwch draw i’r INFO Shop.

Rydym ar agor

Dydd Llun 11.30am tan 5.30pm

Dydd Mawrth 11.30am tan 4.30pm

Dydd Mercher 11.30am tan 5.30pm

Dydd Iau 11.30am tan 4.30pm

Dydd Gwener 11.30am tan 5.30pm


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru