Oes gennych chi farn am ddelwedd gorfforol? Mae’r Pwyllgor Dethol Ieuenctid eisiau clywed gennych chi!

Posted on:   Posted by:

Oes gennych chi farn am ddelwedd gorfforol? Mae’r Pwyllgor Dethol Ieuenctid eisiau clywed gennych chi!


Aelodau Pwyllgor Dethol Ieuenctid 2017

Maen nhw’n chwilio am brofiadau, safbwyntiau a thystiolaeth ar y testun ‘delwedd corff’, ac mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn clywed am:
• Grwpiau y mae materion delwedd corff yn effeithio arnyn nhw
• Y rhyngrwyd, y cyfryngau cymdeithasol a negeseuon
• Addysg
• Y goblygiadau o safbwynt iechyd
Efallai y bydd rhai pobl sy’n cyflwyno tystiolaeth yn cael gwahoddiad i fynd i Lundain i roi tystiolaeth yn bersonol (trip am ddim!!)
Gallwch weld yr holl gwestiynau a gwybodaeth am sut i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig yma:
www.byc.org.uk/youthselect. Does dim rhaid i chi ateb pob cwestiwn!
Bydd yr alwad am dystiolaeth ysgrifenedig yn cau ddydd Gwener 16 Mehefin. Mae croeso i chi gysylltu ag anna.sterckx@byc.org.uk neu yasmin.sides@wrexham.gov.uk f os byddwch angen unrhyw help i gyflwyno’ch tystiolaeth.


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru