Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc – Sut fedrwn ni dy helpu di? Newyddlen Nadolig

Posted on:   Posted by:

Dyma’r tymor I fwnhau tra la la la la.  Fodd bynnag, yn wahanol i’r dyn ei hun sy’n gallu yfed gwydraid o sieri a bwyta pei mins ym mhob aelwyd, ac yna’n mynd ymlaen I ddanfon anrhegion newydd sbon I blant y byd heb effeithiau negyddol yr alcohol ar ei iau, a’r holl beis mins yn ei wneud mor dew fel bod y ceirw meth a’i hedfan adref, gyfeillion, nid ydych chi’n meddu ar bwerau hudol o’r fath.

Fel un o gorachod bach Sion Corn, fedra I ddim datgelu sut mae ei gorff yn goroesi un noson enfawr o sbri, ond mi anfona i rai o awfrymiadau ar sut y gallwch aros yn ddiogel ac yn hwyliau’r wyl y tymor Nadolig hwn…

 


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru