Wedi gorwario dros y Nadolig? Eisiau cyngor a chymorth?

Posted on:   Posted by:

Os ydych yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd ac yn gwario mwy o arian nag yr ydych yn ei ennill, rydych angen gwneud rhywbeth amdano. Gall mynd i DDYLED effeithio arnoch am flynyddoedd i ddod.

 

Mae rhai pobl yn byw’n fodlon heb fawr o arian, tra bo eraill yn dyheu am bethau materol y gellir eu cael gyda chyfrif banc iach yn unig. Pa bynnag gategori yr ydych yn perthyn iddo, bydd yr holl wybodaeth yr ydych ei hangen i wneud penderfyniadau ariannol fel unigolyn ifanc ar gael yn yr adran hon.

 


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru