Arolwg Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam

Posted on:   Posted by:

Mae Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn gofyn am farn bobl ifanc i’w helpu i ddatblygu darpariaeth gwaith ieuenctid mewn cymunedau lleol.   Rydym eisiau gwybod beth mae pobl ifanc eisiau gan y gwasanaeth ieuenctid a sut gallwn eich cefnogi orau y tu allan i’r ysgol.

Drwy lenwi’r arolwg hwn byddwch yn ein helpu i ddatblygu darlun o sut mae pobl ifanc yn dymuno treulio eu hamser rhydd y tu allan i’r ysgol, y llefydd maent yn dymuno mynd a phethau maent yn dymuno gallu eu gwneud.

Bydd yr holl wybodaeth fyddwch yn ei darparu yn parhau’n ddienw.

Diolch yn fawr iawn!


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru