Focus Wales Wrecsam – Mai 10 – 12

Posted on:   Posted by:

Mae FOCUS Wales yn ŵyl flynyddol aml lleoliad a gynhelir yn Wrecsam pob mis Mai, sy’n anelu goleuni’r diwydiant cerddoriaeth heb os ar y doniau newydd sy gan Gymru’n dod i’r amlwg i gynnig i’r byd. Mae FOCUS Wales 2018 yn nodi 8fed blwyddyn yr ŵyl – a bydd y 8fed tro yn croesawu dros 8,000 o bobl i’r dref, gan adeiladu ar record y nifer o fynychwyr yn 2017 ar draws llond penwythnos o ddigwyddiadau. Does unlle’n debyg i Wrecsam yn ystod FOCUS Wales, wrth inni arddangos 200 a mwy o fandiau, llenwi amrywiaeth o lefydd a lleoliadau i gerddoriaeth, gan wneud defnydd o 20 llwyfan, yn ogystal a chynnig sesiynau rhyngweithiol diwydiant cerddoriaeth, comedi unddyn, ffilm a ddigwyddiadau celfyddydol trwy gydol yr ŵyl.

 

Focus Wales

 

FOCUS2018_Winter17_poster_A3 (1).cleaned


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru