Y gymuned yn trefnu hyfforddiant i bobl ifanc 11 – 21 oed

Posted on:   Posted by:

 

Mae Trefnu Cymunedol Cymru a Senedd yr Ifanc (Senedd Pobl Ifanc Wrecsam) yn cynnal hyfforddiant Trefnu Cymunedol i bobl ifanc 11 – 21 oed

Yn ystod yr hyfforddiant, byddwch yn : . . .

  • Datblygu’r sgiliau a’r hyder i gymryd camau gweithredu yn eich cymuned
  • Dysgu sut gallwch gynllunio a rhedeg ymgyrchoedd strategol
  • Meithrin perthnasoedd gyda phobl eraill o grwpiau a chymunedau amrywiol         

Dyddiad – 12 Mai 2018

Amseroedd – 9.15 am tan 4pm

Lleoliad Wrecsam (I’w Gadarnhau)

DARPERIR CINIO GAN DÎM CYFRANOGIAD WRECSAM

Mae’r hyfforddiant hwn yn rhad ac am ddim os ydych yn byw yn Wrecsam neu os oes gennych gysylltiadau gyda Wrecsam, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r hyfforddiant hwn neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01978 317 961 neu anfonwch e-bost at youngvoices@wrexham.gov.uk

Community Organising training – welsh

 

 

 


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru