Dewch i Drafod Gwaith Ieuenctid

Posted on:   Posted by:

Beth yw ystyr gwaith ieuenctid i chi?

Beth mae gwaith ieuenctid yn ei gynnig i chi nawr?

Beth hoffech chi i waith ieuenctid ei gynnig?

Sut hoffech chi gyfrannu at y broses o lywio gwaith ieuenctid?

Mae Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru yn ceisio barn pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed i helpu hysbysu Llywodraeth Cymru ar sut y gall gwasanaethau gwaith ieuenctid weithio ar gyfer pob person ifanc.

Let’s Talk Presentation – Welsh

Let’s Talk – Feedback Sheet – Welsh

Let’s Talk Letter – Keith Towler – Young People – Welsh

Gofynna’r Bwrdd i weithwyr ieuenctid a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc i rannu’r cyflwyniad a chwblhau taflen adborth sy’n crynhoi’r trafodaethau a’r ymatebion. Dychwelwch y daflen adborth trwy e-bost os gwelwch yn dda.

 

Mae’r cyflwyniad yn cynnwys cwestiynau cychwynnol a nodiadau cyfarwyddiad i annog a hwyluso trafodaethau. Bydd y Bwrdd yn trafod yr adborth yn y Gynhadledd Gwaith Ieuenctid a gynhelir yng ngogledd Cymru ar 20 Chwefror 2019.

Dyddiad cau i gyflwyno adborth: 14 Ionawr 2019

Rhagor o wybodaeth am yr arolwg


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru