Mae’r canlyniadau i mewn

Posted on:   Posted by:

Mae gennych Aelod Senedd Ieuenctid Cymru sy’n eich cynrychioli chi a’r ardal lle rydych yn byw. Bydd yn ymgyrchu ar y materion sydd o bwys i chi a bydd yn dyrchafu eich llais ar raddfa genedlaethol.

 

Wrecsam – Jonathan Powell  https://twitter.com/Jonxthxnpowell

De Clwyd – Talulah Thomas

 

 


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru