Alcohol

Yn In2change (dolen i’r dudalen) rydym yn gweithio gyda phobl ifanc gan godi ymwybyddiaeth o risgiau a chanlyniadau defnyddio alcohol.

Dyma rai o’r ffeithiau diweddaraf a’r risgiau yn ymwneud â defnyddio alcohol.

Sicrhewch eich bod yn cael yr apiau rhyngweithiol i ddysgu mwy am effeithiau alcohol a sut y gall effeithio ar eich bywyd.

https://www.drinkaware.co.uk/tools/app/

Sbeicio Diodydd

Mae Fixers UK wedi gwneud fideo ar y peryglon o sbeicio diodydd alcoholig a’r risgiau o brofi hynny’n digwydd i chi.  Gwyliwch y fideo yma.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Alcohol a Hyder?

Mae Fixers UK wedi gwneud fideo ar beth all ddigwydd pan fo pobl ifanc yn yfed alcohol i gynyddu eu hyder.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Alcohol a Straen!

Mae Fixers UK wedi gwneud fideo ar beth all ddigwydd pan fo pobl ifanc yn yfed alcohol i gael gwared ar straen.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Risgiau a Chanlyniadau

Yn In2change rydym yn defnyddio’r fideo hwn i dangos i bobl ifanc y risgiau a’r canlyniadau o ddefnyddio alcohol.  Gyda diolch i Ganolfan Lifeline Blackburn

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru