Canlyniadau’r ymgynghoriad

Wrecsam – Canlyniadau ‘Make your Mark’ 2017 – 1236 o bleidleisiau wedi eu casglu

Pwnc canlyniad
1 Cwricwlwm i’n paratoi ni am fywyd 218
2 Pleidleisiau yn 16 158
3 Amddiffyn LHDT+ phobl 166
4 Cefnogaeth i Ofalwyr Ifanc 54
5 Cludiant 149
6 Cymorth Cyntaf i’r Holl Bobl Ifanc 81
7 Iechyd Meddwl 105
8 Gwneud yr Anweladwy yn Weladwy 41
9 Amddiffyn Cyllidebau Ysgolion rhag Toriadau Niweidiol 45
10 Canolfannau Profiad Gwaith i rai 11 – 18 oed 219

2 brif bwnc Wrecsam oedd:
10 Canolfannau Profiad Gwaith i rai 11 – 18 oed 219
1 Cwricwlwm i’n paratoi ni am fywyd 218

Mae’r canlyniadau hyn wedi eu cyflwyno a byddant yn cael eu hychwanegu i ganlyniadau’r DU. Bydd y 5 prif bwnc wedyn yn cael ei drafod yn Nhŷ’r Cyffredin ar 10 Tachwedd 2017 gan Aelodau o’r Senedd Ieuenctid. Toby Jones yw cynrychiolydd Wrecsam.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru