Gofyn i Wrex

Wrex ydw i. Fi yw’r ‘agony aunt’ ar gyfer Wrecsam Ifanc.

Os oes gennych chi gwestiwn, bryder neu broblem yr hoffech ei rannu gyda chymuned Wrecsam Ifanc, yna mae croeso i chi wneud …

Cyflwyno Cwestiwn

Oes gennych chi gwestiwn neu broblem? Yna defnyddiwch y ffurflen gyswllt sydd ar y dde.

Os ydyw’n gwestiwn difrifol, yna mi wna’i dynnu eich enw ohono, fel ei fod yn fwy cyfrinachol. Yna, byddaf yn rhoi’r cwestiwn yn agored i Gymuned Wrecsam Ifanc drwy ei gyhoeddi fel erthygl.   Efallai y bydd pobl eraill wedi cael profiad tebyg neu fod ganddynt gyngor i’ch helpu chi.   Efallai byddaf yn cysylltu â gwasanaethau eraill yn ddienw, ac ar eich rhan i gael rhagor o wybodaeth a chyngor os na fyddwn ni’n gwybod am ateb ein hunain, ac yn eich ateb cyn gynted ag y gallwn – ni fyddwn yn rhoi eich enw nac yn rhoi gwybod o ble rydych yn dod. Rhowch wybod i mi os nad ydych eisiau iddo gael ei gynnwys fel erthygl.

Sylwch: Ni fyddaf yn rhoi eich manylion i unrhyw un arall, oni bai ei bod yn ymddangos eich bod chi neu rywun arall mewn perygl o niwed. Mewn achos fel hyn, mae’n rhaid i Wrecsam Ifanc roi eich manylion i rywun a all helpu.

Felly, os oes gennych rywbeth sydd yn eich poeni, rhowch wybod i mi.

    Partneriaid Ariannu

    families first
    promo cymru