Cysylltu

Oes gennych chi rywbeth i’w ddweud? Eisiau bod yn rhan o Wrecsam Ifanc?  Llenwch y ffurflen a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn fuan.

Cyflwyno Erthyglau a Digwyddiadau

Mae 2 ddull o gyflwyno erthyglau a digwyddiadau i Wrecsam Ifanc:

 1. Cofrestru /Mewngofnodi‘ ar frig ochr dde unrhyw dudalen. Argymhellir hyn ar gyfer awduron rheolaidd, bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i ran fewnol y wefan (ar ôl i ni greu eich cyfrif) a bydd modd i chi ychwanegu lluniau* a fideos* i’ch erthyglau a digwyddiadau, ynghyd â gosod a gweld rhagolwg o’ch gwaith.
 2. Os ydych chi eisiau cyflwyno rhywbeth unwaith yn unig neu nad ydych yn gyfforddus yn defnyddio rhan fewnol y wefan, mae croeso i chi roi eich erthygl yn y blwch neges ar y dudalen hon. Noder na fydd modd i chi uwchlwytho lluniau gyda’ch erthygl neu ddigwyddiad fel hyn, ond mae croeso i chi eu hanfon atom ar e-bost infoshop@wrexham.gov.uk

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rhowch nhw yn y blwch neges ar y dudalen hon.

*darparwch ffynhonnell y ddelwedd/fideo (dolen URL) er mwyn i ni allu darparu’r ddolen a rhoi’r gydnabyddiaeth briodol.

Canllaw Arddull Wrecsam Ifanc – awgrymiadau ysgrifennu ar gyfer Wrecsam Ifanc

Canllaw Lluniau Wrecsam Ifanc – awgrymiadau ar gyfer canfod ac uwchlwytho lluniau gyda’ch erthyglau

  Cyber Essentials Logo

  Partneriaid Ariannu

  families first
  cardiff partnership
  promo cymru
  Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham