Ysgol a Choleg

Yr Ysgol a’r Coleg

Yr Ysgol, y Coleg a’r Chweched… blynyddoedd gorau eich bywyd chi, ia? Yn yr adran hon, fe gewch chi hyd i ddolenni at erthyglau a sefydliadau sy’n trafod pethau fel dechrau yn yr ysgol, gadael yr ysgol, sgiliau astudio, dewisiadau ym mlynyddoedd 9 ac 11, gwaharddiadau a chymwysterau.

Os ydych yn chwilio am bethau ynglŷn â’r brifysgol, gan gynnwys ymgeisio, ewch i adran y brifysgol. Mae stwff am gymryd blwyddyn allan ym mhopeth arall.

Dechrau yn yr Ysgol

Awgrymiadau Bethany ar gyfer symud i’r Ysgol Uwchradd

Hen erthygl TheSprout o’r enw ‘My First Day at School

Hen erthygl TheSprout o’r enw ‘Brand New

Y cyngor gorau (a’r gwaethaf) i rai ym mlwyddyn saith sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

 Dewisiadau Blwyddyn 9

Mae gan Gyrfa Cymru adran fawr yn trafod Dewisiadau Blwyddyn 9

Dewisiadau Blwyddyn 11/y Chweched Dosbarth/Gadael yr Ysgol

Gwneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Sut i gael cludiant i’r ysgol am ddim ar ôl 16 yn Wrecsam

Penderfyniadau Safon UG a Safon Uwch

Dewis eich pynciau Safon Uwch

Dewis pwnc neu gwrs yn 16 neu 17 oed

Gov.UK – Oed gadael ysgol

Mae gan Gyrfa Cymru lawer o wybodaeth a chyngor i’ch helpu gyda’ch dewisiadau ar ôl Blwyddyn 11

Opsiynau yn 16 oed

Hen erthygl TheSprout o’r enw ‘Leaving School

Cyllid i fyfyrwyr mewn coleg chweched dosbarth gan Gyrfa Cymru

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Sgiliau Astudio

Cyngor adolygu ar gyfer arholiadau TGAU

Awgrymiadau adolygu syml ond effeithiol Studential ar gyfer disgyblion TGAU

Adran astudio ac arholiadau The Mix (theSite.org gynt)

Gwaharddiadau

Gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar waharddiadau o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion

Cyngor ar Bopeth ynglŷn â phroblemau yn yr ysgol, gan gynnwys gwaharddiadau

Cymwysterau

Deall cymwysterau

Canllaw i gymwysterau

Cynghorau Ysgol/Cyfranogiad gan Ddisgyblion

Mae hawl bwysig yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn dweud bod gan bobl ifanc hawl i leisio barn ynglŷn â phethau sy’n effeithio arnyn nhw ac y dylid gwrando arnyn nhw a’u parchu wrth benderfynu ar bethau. Mwy o wybodaeth yma ac yma.

Rhai Sefydliadau

Llais Disgyblion Cymru yw eich siop-un-alwad ar gyfer cyfranogiad disgyblion yng Nghymru

Mae gan Gyrfa Cymru lwyth o wybodaeth ym yr ysgol, y coleg a chyrsiau

Mae gan Goleg Cambria gyngor gwych

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Mae Studential yn ceisio helpu pob myfyriwr sy’n 16 neu’n hŷn ar eu taith academaidd, drwy gynnig gwybodaeth a chyngor ar bob cam mewn addysg

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru