Prifysgol

Gall y naid o ysgol neu goleg i brifysgol fod yn un o’r rhai mwyaf yn eich bywyd, peidiwch â mynd heb baratoi, edrychwch ar y dolenni hyn:

Gwneud cais

UCAS – Meddwl am y brifysgol?  

Mynd i Brifysgol neu Beidio?

The Mix (cyn safle theSite.org)  – adran ar wneud cais i’r brifysgol

Studential – adran ar wneud cais i’r brifysgol

Canllaw The Student Room ar wneud cais

Mynd trwy UCAS Eleni?

Cyfweliadau a Datganiadau Personol

Cyfweliadau Prifysgol: sut i baratoi gan Which?  

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Adran datganiad personol Studential 

The Mix (cyn safle theSite.org)- Sut i baratoi am gyfweliad prifysgol

Y System Glirio ac Addasiadau

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Canllaw Studential ar gyfer System Glirio UCAS 2016

Erthygl The Mix (cyn safle theSite.org) ar y System Glirio

Os ydych wedi gwneud yn well na’r disgwyl mae’n bosibl yr hoffech ystyried Addasiad.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Bywyd Myfyriwr

Fe Ddewisais i Brifysgol

The Student Room –  fforwm ar fywyd prifysgol 

Sut i Oroesi Blwyddyn y Glas

Mae’r Neuaddau’n Drewi: Fy Nhymor Cyntaf Ofnadwy yn y Brifysgol

Bywyd fel Glas Fyfyriwr

Cyllid Myfyrwyr

Which?  Canllaw Cyflym prifysgol i gyllid myfyrwyr os ydych o Gymru

Cyllid Myfyrwyr Cymru – 2016/17 – pa gefnogaeth ariannol sydd ar gael?

The Student Room – Fforwm Ariannol

Erasmus+

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Rhaglen Undeb Ewropeaidd yw Erasmus+ sy’n annog myfyrwyr i astudio dramor. Ewch i’w gwefan, fersiwn y DU  ac mae Erasmus+ y DU hefyd ar Trydar (@erasmusplusUK)

Sefydliadau Lleol

Cyllid Myfyrwyr Cymru  

Gyrfa Cymru 

UCM Cymru

Sefydliadau Cenedlaethol

UCAS 

Which? – Prifysgol

The Student Room 

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru