Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn borth i lawer o swyddi – gallai’r profiad a’r cysylltiadau byddwch yn eu gwneud fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer eich dyfodol. Ac mae’n ddefnyddiol ar gyfer gwneud ffrindiau ac mae’n fwy adeiladol na threulio 6 awr bob nos ar yr Xbox…

Mae gan Gyrfa Cymru gyngor da ar wirfoddoli a gallwch eu ffonio os ydych am gael rhagor o wybodaeth ganddynt.

Gallai’r canlyniadau chwilio hyn gan Gwirfoddoli Cymru fod yn ddefnyddiol hefyd – gallwch fireinio eich chwiliad i gynnwys rhywbeth ychydig ymhellach hefyd.

Ac mae tudalen ddigwyddiadau ar GwirVol i chi ddod o hyd i rywbeth y gallwch gymryd rhan ynddo.

Ww, ac mae Avow, sydd â llawer o wybodaeth a chyfleoedd i wirfoddoli yn Wrecsam.

 

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru