Dy lais, dy Wrecsam

Eisiau dweud eich dweud am bethau sy’n effeithio arnoch chi?  Gallai hyn fod mewn cyfarfod yn yr ysgol neu pan fo pobl yn trafod materion lleol a chenedlaethol.   Bydd yr adran hon yn darparu gwybodaeth ynglŷn â’ch hawliau, sut i gymryd rhan a phwy i siarad â nhw os ydych yn teimlo nad oes unrhyw un yn gwrando arnoch chi.

Newyddlenni

Yn y rhan hon o’r safle fe welwch chi ein newyddlen ddiweddaraf, gyda gwybodaeth am yr hyn rydym ni wedi bod yn ei wneud.

Digwyddiadau’r Senedd

Mae’r adran hon yn cynnwys digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd a/neu aelodau Senedd yr Ifanc...

Canlyniadau’r ymgynghoriad

Ddim yn cofio beth oedd canlyniadau’r ymgynghoriad diwethaf? Darllenwch yr adran hon...

Ymgynghoriadau

Cymerwch olwg ar yr ymgynghoriadau diweddaraf yn Wrecsam, a chofiwch ddweud eich dweud...

Senedd yr Ifanc

Senedd yr Ifanc ydi senedd pobl ifanc Wrecsam

Cyfranogiad yn Wrecsam

Mae cyfranogiad yn golygu bod gennych chi hawl bod yn rhan o benderfyniadau.

Pleidleisio

Wedi drysu efo’r etholiad? Darllenwch y ffeithiau yma.

Dy wleidyddiaeth leol

Eisiau dweud eich dweud ar faterion lleol?

UNCRC

Oes gennych chi unrhyw hawliau? Ydych chi’n siŵr? Yn hollol siŵr? Cewch wybod mwy yma.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru