Byw yn dy gartref dy hun

Byw ar eich pen eich hun

Mae Cyngor Wrecsam yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ar ôl i chi dderbyn tenantiaeth ganddyn nhw, yn ogystal â gwybodaeth am gyllidebu a thalu biliau.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Rydym ni’n deall pa mor anodd yw hi i chi ailgychwyn ar eich pen eich hun, ac os ydych chi’n canfod eich hun yn byw ar eich pen eich hun fe allwch chi dderbyn cymorth drwy’r gwasanaeth cefnogi tenantiaeth. Bydd y gwasanaeth cefnogi tenantiaeth yn eich helpu chi i roi trefn ar eich pethau a rheoli popeth.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Mae gwefan Cyngor ar Bopeth yn llawn gwybodaeth ac mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gyngor gwych ar sut i reoli’ch arian a chyllidebu – mae’n anodd credu weithiau faint mae pethau’n gostio ar gyfer eich cartref.

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru