Iechyd Meddwl

Mae pobl o’r diwedd yn deall bod ein hiechyd meddwl yr un mor bwysig ag ein hiechyd corfforol!

Mae gan bawb iechyd meddwl – y cyfan mae’n ei olygu yw bod â meddwl iach.

Ond, yn anffodus, mae 1 o bob 4 yn y DU yn cael problem â iechyd meddwl pob blwyddyn.

Y newyddion da yw bod tipyn o gefnogaeth ar gael erbyn hyn ac, isod, rydym wedi nodi rhywfaint o wybodaeth sy’n eich cysylltu â’r llinellau cymorth, y gwefannau a’r sefydliadau gorau i gael gwybodaeth a chymorth.

Seicosis

Oes arnoch chi angen help i ddeall seicosis? Dylai’r adran hon ddarparu ychydig o atebion…

Anhwylderau bwyta

Os oes arnoch chi angen help gydag anhwylder bwyta mae yna wybodaeth ddefnyddiol a manylion gwasanaethau cefnogi ar y dudalen hon…

Hunan-niwed

Os ydi’ch teimladau chi yn gwneud i chi niweidio’ch hun, cymerwch olwg ar y dudalen hon am wybodaeth a chyngor, mae yna help ar gael

Ffobiâu ac Arferion

Pryfaid cop, uchder… mae gan bob un ohonom ni ein hofnau! Heb sôn am arferion rhyfedd, am fwy o wybodaeth cymerwch olwg ar yr adran hon.

Straen, Gorbryder ac Anhwylder Panig

Ydych chi’n teimlo’n nerfus? Ychydig bach yn bryderus? Darllenwch y dudalen hon i dderbyn cyngor defnyddiol…

Cwnsela

Ydi pethau yn mynd yn ormod i chi weithiau? Mae cwnsela yn ffordd wych o siarad am bethau…

Iselder

Rydym ni i gyd yn teimlo’n isel weithiau pan fo pethau’n mynd o chwith. Ond os ydych chi’n teimlo’n isel drwy’r amser, mae yna help ar gael…

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru