Tai a Llety

Byddai llawer yn dweud nad oes yna lawer o bethau yn bwysicach na chael to uwch eich pen!

Ond mae yna gymaint o wahanol opsiynau tai ac yn anffodus gall pobl gael llawer o broblemau ac anawsterau.

Peidiwch â phoeni, oherwydd mae yna lawer o gymorth ar gael, os ydych yn cael unrhyw anhawster.  Os ydych yn 11-25 yn Wrecsam, gobeithio y bydd yr isod yn fan cychwyn da.

Nid oes angen gosod

Digartrefedd

Mae bod yn ddigartref yn golygu bod heb gartref rheolaidd a diogel yr ydych chi’n teimlo’n saff ac yn gartrefol ynddo. Os ydych chi’n ddigartref neu’n wynebu digartrefedd, cymerwch olwg ar yr adran hon.

Gadael cartref

Mae gadael cartref yn gam mawr, cymerwch olwg ar yr adran hon i wneud yn siŵr bod gennych chi bopeth sydd arnoch chi ei angen.

Byw yn dy gartref dy hun

Mae byw ar eich pen eich hun yn gallu bod yn anodd, felly edrychwch ar y dudalen hon am wybodaeth a chyngor…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham