Synnwyr cyffredin ar-lein

Ydych chi’n defnyddio synnwyr cyffredin ar-lein? Ydych chi’n gwybod sut i gadw eich hun yn ddiogel ar-lein?  Dylai’r adran hon roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i aros yn ddiogel pan rydych yn defnyddio’r rhyngrwyd.

Secstio

Beth ydych chi’n ei wybod am secstio? Cymerwch olwg ar y dudalen hon am fwy o wybodaeth…

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng WhatsApp ac YouTube? Darllenwch yr adran hon i gael cyngor ac awgrymiadau ar gadw’n ddiogel…

Diogelwch Ar-lein

Ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel? Ydych chi’n siŵr? Yn hollol siŵr? Well i chi wirio yma rhag ofn!

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham