Pleidleisio

Mae tua £16 biliwn yn cael ei wario pob blwyddyn yng Nghymru ar bethau sy’n effeithio ar fywydau pob dydd pobl ifanc, gan gynnwys materion iechyd ac addysg 

Er hynny, 41% o’r wlad yn unig sy’n dod i bleidleisio. A dweud y gwir, llai na hanner rhai 16-24 oed sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y DU.http://bitetheballot.co.uk

Er mwyn pleidleisio mewn etholiad neu refferendwm yng Nghymru, mae angen i ti fod yn 18 oed* neu’n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais ac mae’n rhaid i ti fod ar y gofrestr etholiadol. 

Ddim yn siŵr a wyt ti wedi cofrestru ai peidio?  Cysyllta â dy swyddfa leol ar gyfer cofrestru etholiadoldyma un Wrecsam. – http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/electoral/index.htm

Yn Lloegr, yn yr Alban neu yng Nghymru, gelli gofrestru i bleidleisio ar-lein ar https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

*Rhy ifanc i bleidleisio?

Mae’n dal yn bosib’ i ti ddylanwadu ar gymdeithas, rhai sy’n penderfynu a’r rhai sydd o dy amgylch. Meddylia am y peth:

A oes unrhyw un erioed wedi dylanwadu arnat ti mewn sgwrs neu drafodaeth gyffredin?

A wyt ti erioed wedi ystyried ymuno â grwpiau fel Your Voice, Your Wrexham?

A wyt ti erioed wedi clywed am Bite The Ballot?

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

A oeddet ti’n gwybod y gallai dy lais di gael ei glywed ar lefel genedlaethol gan weinidogion a llunwyr polisi Llywodraeth Cymru drwy ymuno â Cymru Ifanc?!

Y Dolenni a’r Fideos Gorau

Mae Dy Bleidlais Di’n Cyfri – Llawer o wybodaeth hawdd ei deall am bleidleisio mewn gwahanol etholiadau yn y DU!

Dy Gynulliad Di – “Gwefan benodol ar gyfer pobl ifanc i ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru.”

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Cymru 2016 – Sut mae eich pleidlais yn gweithio (sut mae Cynulliad Cymru’n gweithio yn gyffredinol) 

Sut mae Senedd y DU yn gweithio mewn ychydig dros 60 eiliad

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Etholiadau a Phleidleisio – Cyngor Wrecsam

Tudalen BBC (gyda fideo): Sut mae’r Undeb Ewropeaidd yn gweithio

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Dolenni a fideos eraill y gallent fod yn ddefnyddiol ichi

Cofrestru i Bleidleisio – Cwestiynau Cyffredin – y Comisiwn Etholiadol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Ynglŷn â Fy Mhleidlais – Llawer o wybodaeth ynglŷn ag etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rôl y Cynulliad a sut mae’n gweithio – Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ynglŷn a’ch Senedd – Gwasanaeth Addysg y Senedd (ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion) 

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Sut mae’r Etholiad Cyffredinol (h.y. yr etholiad ar gyfer Senedd y DU) yn gweithio mewn ychydig dros 60 eiliad

Eglurhad o’r Etholiad Cyffredinol mewn 8 munud

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Mae mwy o ffyrdd i gymryd rhan na phleidleisio ‘yn unig’…

Dweud Eich Dweud – Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Gwybodaeth ynglŷn â sut mae dylanwadu ar y Cynulliad trwy ddeisebau, ymgynghoriadau, digwyddiadau a mwy.

Cymryd Rhan – Senedd y DU

Cymryd Rhan gyda’r Senedd

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Cymru Ifanc – lleisiwch eich barn ar lefel genedlaethol wrth weinidogion a llunwyr polisïau Llywodraeth Cymru ar faterion pwysig, fel iechyd meddwl.

Your Voice, Your Wrexham

Bite The Ballot 

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru