Teithio

Croeso i dudalen Teithio Wrecsam Ifanc.

Rydym wedi rhannu’r teithio yn 2 adran, Mynd o Gwmpas a Gwyliau a Theithio.

Mae Mynd o Gwmpas yn cynnwys pethau fel cludiant cyhoeddus, dysgu gyrru a beicio a’r math yna o beth.

Mae Gwyliau a Theithio yn cynnwys gwybodaeth ar deithio dramor, pasport, visa ac yswiriant.

Mae yna lawer o ffyrdd i fynd o gwmpas yn dibynnu ar le rydych yn mynd a sut rydych yn dymuno cyrraedd yno.

Gwyliau a Theithio

Mae gwahanol fathau o brofiadau gwyliau a theithio y gallwch ddewis ohonynt. O benwythnos yn gwersylla, pecynnau gwyliau dramor, “inter-railing” o amgylch Ewrop i bagpacio ar draws Awstralia. Yn dibynnu…

Mynd o le i le

Bysus a Threnau Bysus a threnau yw’r prif fath o gludiant cyhoeddus rhwng llefydd.  Mae gan Wrecsam lawer o fysus yn rhedeg  i lawer o ardaloedd gwahanol, tra bod Trenau…

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru