Popeth arall

Popeth arall? Wel mae’r adran hon yn cynnwys y pethau nad oeddent cweit yn ffitio yn yr adran Ysgol a Choleg, Prifysgol ac AAA – pethau fel astudio dramor,  cymryd blwyddyn i ffwrdd rhwng ysgol a phrifysgol, addysg yn y cartref, dysgu o bell a ac ati…..

Blwyddyn i ffwrdd

Cymryd blwyddyn i ffwrdd – arweiniad i fyfyrwyr

Arweiniad blwyddyn i ffwrdd STA Travel

Atebion i gwestiynau cyffredin am gymryd blwyddyn i ffwrdd gan The Mix (theSite.org gynt)

Adran Gwyliau a Theithio Wrecsam Ifanc

Astudio Dramor

Mi es i dramor am flwyddyn i astudio –  The Mix ( theSite.org gynt) 

Astudio am radd dramor?  The Mix ( theSite.org gynt)

Y pum lle gorau i astudio dramor, gan Prospects  

Addysg yn y Cartref

 Addysg yn y Cartref Sylfeini Newydd Caerdydd

Gov.UK – gwybodaeth am addysg yn y cartref 

Pethau eraill

Dydw i ddim yn gwybod be’ dwi’n neud!

Ffyrdd eraill o astudio (Gyrfa Cymru)

Dysgu o bell a dysgu agored (Gyrfa Cymru)  

Sefydliadau Lleol

Gyrfa Cymru

Sefydliadau Cenedlaethol

GapGuru 

International Citizen Service 

Study Abroad 

Home Education UK 

Y Brifysgol Agored

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham