Banciau a Chymdeithasau Adeiladu

Ydych chi’n dilyn cwrs yn y coleg ac yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg neu’n ystyried cael swydd ac yn chwilio am rywle i gadw’ch arian yn saff? Os felly, dylai’r wybodaeth isod eich helpu chi ddechrau arni.

Mae banciau a chymdeithasau adeiladu yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ariannol i helpu pobl i reoli eu harian.
Yn ogystal â chynnig cyfrifon cyfredol a chyfrifon cynilo, maen nhw hefyd yn cynnig cardiau credyd, benthyciadau a morgeisi.
Mae pob banc a chymdeithas adeiladu yn wahanol ac yn cynnig gwasanaethau amrywiol.

 

Dyma ychydig o awgrymiadau a all fod o gymorth i chi:

https://youtu.be/FTs0OUCMIjI

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.
Adran ariannol y Money Supermarket
Money Saving Expert – yn enwedig y 47 awgrym arbed arian ar gyfer pobl 16 – 25 oed
Cyn llofnodi i agor cyfrif banc neu dderbyn gwasanaeth arall, cofiwch holi banciau a chymdeithasau adeiladu eraill er mwyn cael y fargen orau – a pheidiwch byth â llofnodi unrhyw beth os nad ydych chi’n deall yr amodau yn iawn. Cofiwch ddarllen y print mân!
Mae rhai banciau yn codi tâl am bethau ac efallai na fyddwch chi’n ymwybodol o’r pethau hynny – ond dyma fideo defnyddiol i chi ar hynny….
Os ydych chi’n poeni am eich sefyllfa ariannol, siaradwch â Chyngor ar Bopeth neu’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol.
Os oes gennych chi gŵyn am fanc neu gymdeithas adeiladu, ysgrifennwch at y brif swyddfa neu cysylltwch â’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol sy’n rheoleiddio’r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Dolenni defnyddiol eraill

The Mix (theSite.org gynt) – llawer o wybodaeth ar gael yn yr adran ariannol

Gov.uk’s section on money & tax

Barclays Money Skills

Citizens Advice money advice videos

Money Supermarket’s money section

Money Saving Expert – yn enwedig y 47 awgrym arbed arian ar gyfer pobl 16 – 25 oed

Apiau a gemau

Wishfund – dyma ap sy’n gallu’ch helpu chi gadw golwg ar y pethau rydych chi’n cynilo ar eu cyfer (ar gael ar gyfer dyfeisiau Android).

Sefydliadau Lleol

Hawliau Lles

Cyngor ar Bopeth

Sefydliadau Cenedlaethol

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Llinell Gymorth Genedlaethol ar Ddyledion

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham