Perthnasau Iach

Bydd yr adran hon yn darparu gwybodaeth a chyngor er mwyn eich helpu i ofalu am eich iechyd rhywiol, p’un a ydych yn chwilio am wybodaeth ar wahanol ddulliau atal cenhedlu sydd ar gael, neu gyngor ar heintiau a drosglwyddir drwy ryw, fe ddewch o hyd i’r wybodaeth ar y dudalen hon.

Contact – Siop Wybodaeth y Gwasanaeth Iechyd Rhywiol

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth am iechyd rhywiol a’r gwasanaethau sydd ar gael i chi yn Wrecsam, cliciwch yma.

Ydych chi’n meddwl fod gennych chi Haint a Drosglwyddir yn Rhywiol?

Ydych chi’n meddwl bod gennych chi haint? Mae’r adran hon yn darparu cyngor defnyddiol a gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i chi…

Iechyd Rhywiol

Mae edrych ar ôl eich iechyd rhywiol yn bwysig ac mae’r dudalen hon yn darparu ychydig o wybodaeth a chyngor i’ch helpu chi wneud y dewisiadau cywir.

Perthnasau

O ofyn am ddêt i briodi, mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni, awgrymiadau a chyngor defnyddiol…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham