Troseddau, y Llysoedd a’r Heddlu

Ni-no, ni-no.

Mae’n sŵn sy’n anfon ias lawr eich cefn.

Ond does dim rhaid iddo: mae yna ddigon o gyngor atal trosedd, cyngor gan yr heddlu a chyngor cyfreithiol ar gael.

Gweler y gorau o’r gorau isod.

Rhifau Ffôn Defnyddiol

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar y lleferydd, mae ffôn testun ar gael ar 18000.

Ar gyfer pob galwad arall i’r heddlu yn Lloegr, yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon ffoniwch 101.

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar y lleferydd, mae ffôn testun ar gael ar 18001 101.

Crimestoppers 0800 555 111

Llinell Frys Gwrthderfysgwyr  0800 789 321

Heddlu Cludiant Prydeinig  0800 40 50 40

Llinell Gymorth Dioddefwyr   08 08 16 89 111

Atal Twyll  0300 123 2040

Llinell Gymorth Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant 0808 800 5000

Meic (llinell gymorth genedlaethol i bobl ifanc yng Nghymru) 080880 23456

Dolenni Gorau

The Mix – Crime & Safety – Gwybodaeth a chefnogaeth gyfreithiol nad yw’n barnu i bobl ifanc sy’n eglur ac yn hawdd i’w deall. Adnodd anhygoel.

Cyngor ar Bopeth – Pobl Ifanc a’r Gyfraith   – yr Heddlu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cymorth cyfreithiol, tystion a llawer mwy.

Cyngor ar Bopeth –System Gyfreithiol – Sut i gyflwyno eich achos i’r llys a chael cyngor cyfreithiol, grym yr heddlu a llawer mwy.

Gwybodaeth a Chyngor – Heddlu.du – Gwybodaeth ymarferol ynglŷn â rhoi gwybod am ddigwyddiadau, sut mae’r heddlu’n gweithio a sut i helpu i leihau trosedd.

Y-Stop – Prosiect stopio a chwilio i bobl ifanc, gan bobl ifanc.  Gwiriwch eu cerdyn chwilio am gyngor ymarferol ar ddelio gyda’r heddlu os byddwch yn cael eich stopio.  Mae ganddynt ap hefyd.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Dolenni Lleol

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Heddlu Gogledd Cymru

Cyngor a Gwybodaeth – Heddlu Gogledd Cymru 

Diverse Cymru – Help a chefnogaeth gyda materion gwahaniaethu / cydraddoldeb.

Dolenni defnyddiol eraill

Adrodd am Drosedd – Heddlu.du

Cyngor atal trosedd – Heddlu.du

Am fwy o gyngor atal trosedd, ewch i Crimestoppers Gwarchod Cymdogaeth

Gofynnwch i’r Heddlu – adnodd defnyddiol lle gallwch ddod o hyd i gwestiynau cyffredin ac atebion.

Apiau a Gemau

Apiau – Heddlu.du – Llawer o apiau, yn seiliedig ar ddata trosedd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham