Gwaith a Hyfforriant

Oni bai eich bod yn ennill y loteri, mae siawns go dda y byddwch yn gweithio am o leiaf 40 mlynedd – waeth i chi wneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau, neu sy’n gweddu i’ch personoliaeth.

Os ydych yn awyddus i ddechrau gweithio yn syth, efallai y byddwch yn ystyried mynd am swydd nad yw’n cynnwys hyfforddiant, ond efallai nad dyna’r dewis gorau gan y gall hyfforddiant a chymwysterau roi’r mantais i chi mewn bywyd.

Cymerwch gip ar y wybodaeth isod i wneud penderfyniad sy’n iawn i chi.

Diweithdra

Ydych chi’n ddi-waith neu’n wynebu diweithdra? Mae popeth sydd arnoch chi angen ei wybod yma.

Swyddi a Gyrfaoedd

Sut i ddringo’r ysgol yrfa… un cam ar y tro.

Gwirfoddoli

Hoffech chi wella’ch profiadau gwaith neu ychwanegu rhywbeth at eich CV? Os felly, beth am fynd ati i wirfoddoli?

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham