Beth allech chi ei wneud â £200 – £500?

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

A yw eich sefydliad chi angen cyllid ar gyfer prosiect gwaith ieuenctid a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r gymuned ac yn cefnogi pobl ifanc?

Gall sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed bellach wneud cais am £200 hyd at £500 o Grant Refeniw y Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid 2018/2017.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Tricia Jones – ctricia.jones@wrexham.gov.uk 01978 317961

Caroline Bennett – caroline.bennett@wrexham.gov.uk 01978 317961

Poster Welsh 2018

Bydd y panel yn cyfarfod i ystyried cais ar ddyddiadau penodol drwy gydol y flwyddyn *, os hoffech i’ch cais gael ei ystyried, dychwelwch y ffurflenni wedi’u llenwi erbyn:

Dyddiad cau 1af – Dydd Gwener 29ain Mehefin

2il Ddyddiad Cau – Dydd Gwener 28 Medi

3ydd Dyddiad Cau- Dydd Gwener 23ain Tachwedd

*Caniatewch 3 wythnos o’r dyddiad cau i gael hysbysiad o’r canlyniad


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru