Canlyniadau Arholiadau

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Waeth pa arholiadau rydych wedi’u sefyll, mae aros am y canlyniadau bob amser yn amser pryderus; ydych chi wedi cael y graddau sydd eu hangen arnoch, beth os nad ydych wedi’u cael, beth yw fy opsiynau?

Gobeithio bydd yr erthygl hon yn eich helpu.

Edrychwch ar y geiriau doeth hyn gan Gemma Cairney

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Canlyniadau TGAU

Os ydych yn cael eich canlyniadau TGAU y tro hwn, dyma rai gwefannau gwych ar gyfer gwybodaeth a fydd yn eich helpu.

The Mix – Coping with low GCSE or SQA results
Mae gan Career Pilot lawer o gyngor gwych ar gyfer beth i’w wneud ar ddiwrnod canlyniadau.
Mae gan UCAS wybodaeth am astudio, prentisiaethau a gwirfoddoli.

Safon Uwch

Mae UCAS yn darparu gwybodaeth wych am beth i’w wneud nesaf, edrychwch ar y wefan hon am gyngor gwych.
Career Pilot, edrychwch ar beth allai eich camau nesaf fod nawr eich bod wedi gorffen eich Safon Uwch.

Prentisiaethau

Edrychwch ar y canllaw hwn i brentisiaethau

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Heb gael y canlyniad roeddech yn ei ddisgwyl?

Ar gyfer y rhai ohonoch chi na chawsoch y canlyniadau roeddech eu heisiau, mae Gyrfa Cymru wedi llunio awgrymiadau gwych.


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru