Diweddariad: 20fed Ebrill 2020. Darpariaeth Gwaith Ieuenctid Cymunedol

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Wrth i ni ddechrau cyfnod arall o gyfyngiadau symud yn sgil Covid-19, mae’n bosib y bydd nifer o bobl ifanc eisiau cysylltu â gweithwyr ieuenctid cymunedol. Mae gweithiwr ieuenctid yn gallu darparu cymorth emosiynol yn ogystal â bod yn rhywun proffesiynol y gallwch chi ymddiried ynddo a sgwrsio gydag o. Wedi’u hamgáu mae rhifau ffôn aelodau o staff sydd yn barod i helpu a chefnogi yn ogystal â sgwrsio. Bydd eu ffonau ymlaen yn ystod y dydd, fel rheol rhwng 10.30am a 3.30pm.

Amanda Oakley 07773580777

Emily Gresham 07800 688978

Juliet Mackenzie 07764561260

Caroline Bennett 07800688979

Richard Thomas 07711247532


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru