Mae’r Clinig Iechyd Rhywiol wedi cau – Beth alla i wneud rŵan?

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Yn anffodus mae’r Clinig Iechyd Rhywiol yn INFO wedi cau. Rydym yn ymwybodol y gall hyn achosi pryder.    Fodd bynnag, gallwch gael  mynediad at y Clinig Iechyd Rhywiol Integredig yn Ysbyty Maelor Wrecsam. 

Mae’r holl glinigau galw heibio wedi cael eu canslo o hyn ymlaen. Cysylltwch â’u llinell gymorth ar 03000 856000 neu 01978 727197 i gael y wybodaeth ddiweddaraf i gael mynediad i’r gwasanaeth.


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru