Mae’r siop wybodaeth wedi cau, ond rydym dal i fod yma!

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Y siop wybodaeth – Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor i Bobl Ifanc a’r Clinig Iechyd Rhywiol – ar gau o ddydd Mawrth, 24 Mawrth.

Oherwydd y Coronafeirws, mae’r siop wybodaeth a’r clinig wedi cau o heddiw (dydd Mawrth, 24 Mawrth) ymlaen.

Gall bobl ifanc barhau i siarad gyda gweithiwr ieuenctid dros y ffôn er mwyn cael gwybodaeth a chyngor drwy ffonio’r rhifau canlynol rhwng 12pm a 3pm.

Cadwch yn ddiogel a byddwn yn ail-agor unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

  • Dyddiau Llun 07585 103649
  • Dyddiau Mawrth/Iau 07584 440126
  • Dyddiau Mercher 07585 103631
  • Dyddiau Gwener 07800 688823

Gall bobl ifanc hefyd anfon e-bost i infoshop@wrexham.gov.uk ac edrych ar www.wrecsamifanc.co.uk i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd.  Gallwch hefyd ddod o hyd i Ieuenctid Wrecsam ar Twitter a Facebook


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru