Misglwyf – Ydych chi’n cael eich effeithio yn yr ysgol?

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Mae cynnyrch hylendid rhad ac am ddim mewn ysgolion i ferched ifanc yn rhywbeth mae llawer o bobl yn siarad amdano ar hyn o bryd ac yma yn Wrecsam, rydym yn edrych ar pa effaith gall diffyg cynnyrch hylendid ei chael ar ein merched ifanc sy’n ddisgyblion ysgol.

Rydym yn ceisio canfod maint y broblem er mwyn gwneud pethau’n well yn y dyfodol ac rydym yn cynnal dau arolwg ar hyn o bryd……………………… darllenwch ymlaen oherwydd mae hyn yn bwysig!

Rydym yn gobeithio y bydd disgyblion ysgol uwchradd yn cymryd rhan a hefyd athrawon a staff ysgol, felly anfonwch hwn at unrhyw un a allai gymryd rhan.

Credir fod diffyg mynediad at gynnyrch hylendid mewn ysgolion nid yn unig yn achosi embaras i ddisgyblion, ond gallai effeithio arnynt i’r graddau lle maen nhw’n methu diwrnodau o ysgol.

Oeddech chi’n ymwybodol o hyn? Ydi hyn yn effeithio arnoch chi neu rywun rydych yn eu hadnabod?

A fyddech cystal â threulio amser wrth lenwi’r arolwg hwn er mwyn i ni gael syniad o’r broblem a gallu ymateb i’r angen yn effeithiol. Maent ar gael yma:

Arolwg disgyblion

Chaiff y canfyddiadau eu cyflwyno i Grŵp Tasg a Gorffen a fydd yn adrodd i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes yn yr hydref 2018. Bydd yr adroddiad ar gael i’r cyhoedd.


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru