Newyddion

Bywydau Ifanc Wrecsam – Y ffordd mae technoleg yn effeithio ar bobl ifanc yn Wrecsam

by | 18/04/2019

Bywydau Ifanc Wrecsam Mae Wrecsam Ifanc wedi ymuno â myfyrwyr Coleg Cambria yn Wrecsam i roi cipolwg ar fywydau pobl ifanc yn Wrecsam.  Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf byddwn…

Mae Pobl Ifanc yn siarad am y ffordd y mae prosiect a redir gan y Cyngor wedi’u helpu i drawsnewid eu bywydau

by | 11/04/2019

Mae Tîm ADTRAC yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed o bob cwr o Wrecsam a Sir y Fflint ac yn eu helpu i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n…

Bywydau Ifanc Wrecsam – Brexit

by | 04/04/2019

Bywydau Ifanc Wrecsam Mae Wrecsam Ifanc wedi ymuno â myfyrwyr Coleg Cambria yn Wrecsam i roi cipolwg ar fywydau pobl ifanc yn Wrecsam.  Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf byddwn…

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru