Newyddion

Beth allech chi ei wneud â £200 – £500?

by | 16/08/2018

A yw eich sefydliad chi angen cyllid ar gyfer prosiect gwaith ieuenctid a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r gymuned ac yn cefnogi pobl ifanc? Gall sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl…

Grwpiau chwaraeon – Dyma’ch cyfle am arian!

by | 10/08/2018

Ydych chi’n aelod o glwb chwaraeon yn Wrecsam? Mae ’na lawer o grwpiau chwaraeon yn Wrecsam sy’n cynnig hyfforddiant ar chwaraeon fel pêl-droed, rygbi, bocsio, athletau, tennis a llawer mwy….

Y gymuned yn trefnu hyfforddiant i bobl ifanc 11 – 21 oed

by | 30/04/2018

  Mae Trefnu Cymunedol Cymru a Senedd yr Ifanc (Senedd Pobl Ifanc Wrecsam) yn cynnal hyfforddiant Trefnu Cymunedol i bobl ifanc 11 – 21 oed Yn ystod yr hyfforddiant, byddwch…

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru