Newyddion

DYDDIAD I’W NODI YN EICH DYDDIADUR – DIWRNOD CHWARAE 2019!!!

by | 02/08/2019

Mae’r trefnwyr yn paratoi eu hunain ar gyfer y Diwrnod Chwarae eleni sy’n cael ei gynnal ddydd Mercher, 7 Awst yng nghanol y dref rhwng hanner dydd a 4pm. Bydd…

Gweithdy’r Cynghorwyr gyda Senedd yr Ifanc

by | 11/07/2019

Mae pobl ifanc o Senedd yr Ifanc (Senedd Pobl Ifanc Wrecsam) yn gwadd Aelodau Cyngor Wrecsam bob blwyddyn i weithdy a gynhelir ganddynt. Nod y gweithdy yw i Aelodau’r Cyngor…

Bywydau Wrecsam Ifanc – A ddylid gostwng yr Oedran Pleidleisio i 16?

by | 06/06/2019

  Mae’r ddadl hon wedi bod yn mynd ymlaen am beth amser. Mae llawer o bobl yn dweud dylai llais pobl ifanc cael ei glywed, a bod angen ei glywed,…

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru