Trosedd â chyllyll a Wrecsam – a wnewch chi gwblhau arolwg i helpu’r Senedd?

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Yn 2020 creodd Senedd yr Ifanc holiadur er mwyn dysgu am faterion troseddau cyllell yn Wrecsam.  Roedd yr ymgynghoriad blaenorol yn darparu gwybodaeth i’r Senedd am droseddau cyllell ond roedden nhw’n teimlo bod arnyn nhw angen darlun mwy eglur o’r sefyllfa yn Wrecsam. Felly, mae Senedd yr Ifanc yn dymuno cynnal holiadur tebyg unwaith eto.

Mae’r holiadur yn anhysbys; a gofynnwn i bawb ateb y cwestiynau yn agored ac yn onest. Mae’r ymgynghoriad hwn wedi’i dargedu at bobl ifanc 11 – 25 oed.

dyma’r arolwg!

Cymraeg – http://www.yourvoicewrexham.net/arolwg/1394  


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru