Ydych chi’n 16-18? Ydych chi’n byw yng Nghymru? Hoffech chi ennill taleb siopa gwerth £ 50?

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Mae’r prosiect Making Votes-at-16 work in Wales am glywed barn pobl ifanc 16-18 oed am eu profiadau o etholiadau diweddar Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei gynnal gan ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Nottingham Trent, Lerpwl a Huddersfield gan weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod barn pobl ifanc yn cael ei chlywed yn etholiadau Cymru. Rydym am glywed barn pob person ifanc, p’un a wnaethoch chi bleidleisio yn yr etholiad ai peidio. Mae ein harolwg byr https://tinyurl.com/v16survey Dim ond 10-15 munud y dylai ei gymryd i chi ei gwblhau ac mae cyfle i chi ennill un o’n deg taleb £50 drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth ar ddiwedd yr arolwg. 


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru