Ydych chi’n berson ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd wedi cael cefnogaeth gan CAMHS neu AMHS? Rhowch adborth ar eich profiad drwy lenwi’r holiadur hwn

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Moving from Children to Adult Mental Health Service Survey

Does dim atebion cywir nac anghywir ac nid oes rhaid i chi ateb unrhyw gwestiynau nad ydych eisiau eu hateb. Dylai gymryd tua 5 munud i’w gwblhau.
Mae’r cwestiynau hyn yn ymwneud â’ch profiadau o gael cymorth gan CAMHS (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant) ac AMHS (Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion).
Ni fyddwn yn gofyn i chi am fanylion eich cyflyrau iechyd meddwl na’ch triniaethau.
Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei datgelu yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac os bydd yn cael ei defnyddio yn yr adroddiad, fel dyfyniadau neu ystadegau, cyfeirir atoch yn y ffordd canlynol, e.e menyw 18 oed (Gogledd Cymru).


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru