#YfedLlaiMwynhauMwy

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

 

Os ydych chi am fentro allan yn Wrecsam dros gyfnod yr ŵyl, rydyn ni am sicrhau’ch bod yn cael noson sy’n gofiadwy – am y rhesymau cywir. Dyma ein cynghorion i’ch helpu i sicrhau bod eich noson allan yn ddiogel a phleserus.

Rydym ni’n gobeithio na fydd arnoch chi angen ei ddefnyddio ond, os ydi’ch noson allan yn mynd o chwith, mae yna le y gallwch chi fynd iddo i gael help.

Hafan y Dref yw canolfan les Wrecsam gyda gwirfoddolwyr o’r Groes Goch Brydeinig yno i’ch helpu. Mae’n cynnig lle diogel i bobl sy’n teimlo’n ddiamddiffyn neu’n sâl ar noson allan yn y dref.


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru