Ysgol Rhosnesni – Edrychwch ar y stori newyddion grêt yma

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

 

Cyn y Nadolig, gyda chefnogaeth eu Gweithwyr Ieuenctid Richard Thomas a Donna Williams, cyfarfu grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Uwchradd Rhosnesi â Peter Jones, Cydlynydd Gwirfoddol Camddefnyddio Sylweddau Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam. Cafodd y bobl ifanc wybodaeth yn ymwneud â natur ddiamddiffyn bod yn ddigartref, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, gan helpu i lapio anrhegion Nadolig ar gyfer y digartref yn Wrecsam.

Bydd y grŵp yn cefnogi’r prosiect eto eleni fel rhan o’u Hachrediad Rhwydwaith Datblygu ac Achredu Cynlluniau Dyfarnu.


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru