Addysg

Mae addysg yn bwnc enfawr a phwysig.

Os hoffech chi gael gwybodaeth am hyfforddiant a phrentisiaethau, ewch draw i Gwaith a hyfforddiant.

Mae Gyrfa Cymru yn trafod yr holl bynciau hynny, felly os hoffech chi fynd ar eich pen yno, ewch amdani.

Popeth arall

Mae’r adran hon yn sôn am y pethau nad ydyn nhw’n ffitio i mewn dan benawdau eraill, fel blwyddyn i ffwrdd a phethau eraill!

SEN (Anghenion Addysgol Arbennig)

Ystyr AAA ydi Anghenion Addysgol Arbennig. Mae ar lawer o bobl angen pethau gwahanol yn yr ystafell ddosbarth – cewch fwy o wybodaeth yma.

Prifysgol

Mae’r naid o ysgol neu goleg i brifysgol yn gallu bod yn un uchel iawn, felly paratowch eich hun.

Ysgol a Choleg

Ysgol, coleg, chweched dosbarth… blynyddoedd gorau eich bywyd ia?

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham