Joey’s Story / Stori Joey

Posted on:   Posted by:

This video tells the story of a young person who has experienced homelessness during his youth.  His story will be part of a project delivered by the Youth Homelessness Prevention Service aiming to educate young people about homelessness.

The Youth Homeless Prevention Service is an early intervention programme based on educating young people about the risks of homelessness and the services available in Wrexham.

Mae’r fideo yma’n adrodd hanes person ifanc a fuodd yn ddigartref pan oedd o’n iau.  Bydd ei stori yn rhan o brosiect sy’n cael ei gyflwyno gan Wasanaeth Atal Digartrefedd Ymysg Pobl Ifanc, gyda’r nod o addysgu pobl ifanc am ddigartrefedd.

Rhaglen ymyrraeth gynnar yw’r Gwasanaeth Atal Digartrefedd Ymysg Pobl Ifanc sy’n seiliedig ar addysgu pobl ifanc am y peryglon o fod yn ddigartrefedd a’r gwasanaethau sydd ar gael yn Wrecsam.

Funding Partners

promo cymru
Young Wrexham : Local services, articles and what's on for you in Wrexham!