Pŵer eich Pleidlais: Ffug Etholiad i Bobl Ifanc / Power of your Vote: A Mock Election Even

Posted on:   Posted by:

Power of your vote: A Mock Election Event

________________________________________

Date: Tuesday 13th April 2021 Time: 5.00-6.15pm Place: Online event

The Senedd’s Education Team would like to invite you to our live ‘Power of your Vote: A Mock Election Event’. The event, as part of our Vote16 campaign in Wales, is an opportunity for young people to be heard and have a voice. You can find more information about the event on our website.

There are two ways in which you can be part of our event;

1. Enter your own political party

Aged 15-25? Form you own political party with your friends as part of your youth club or school. Submit your application by 12pm, Tuesday 30 March. Apply here.

https://senedd.wales/visit/education-and-youth-engagement/vote-16/power-of-your-vote-a-mock-election-event/

2. Sign up to watch

Listen to the debate live by registering to attend as a guest via our Eventbrite page. Watch over previous mock election event here or read our blog.

https://www.eventbrite.co.uk/e/power-of-your-vote-a-mock-election-tickets-146920744903?aff=ebdsoporgprofile

________________________________________

Please note: As this is the second live mock election being held by the Senedd’s Education Team there will be a limit on how many parties will be able to take part. If demand is overwhelming, we may arrange another event in the future to ensure as many parties as possible can take part.

________________________________________

Email: Amber.Lewis@Senedd.Wales

Phone: 0300 200 451431

Website: www.senedd.wales

Pŵer eich Pleidlais: Ffug Etholiad i Bobl Ifanc

________________________________________

Dyddiad: Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021 Amser: 5.00-6.15yp Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

________________________________________

Hoffai Tîm Addysg y Senedd eich gwahodd i’n digwyddiad byw ‘Pŵer eich Pleidlais: Ffug Etholiad i Bobl Ifanc’. Mae’r digwyddiad, fel rhan o’n hymgyrch Pleidlais16 yng Nghymru, yn gyfle i bobl ifanc gael eu clywed a chael llais. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y digwyddiad ar ein gwefan.

Mae dwy ffordd y gallwch chi fod yn rhan o’n digwyddiad;

1. Ewch i mewn i’ch plaid wleidyddol eich hun

15-25 oed? Ffurfiwch eich plaid wleidyddol eich hun gyda’ch ffrindiau fel rhan o’ch clwb ieuenctid neu ysgol. Cyflwynwch eich cais erbyn 12yp, dydd Mawrth 30 o Fawrth. Gwneud cais nawr.

2. Cofrestrwch i wylio

Gwrandewch ar y ddadl yn fyw trwy gofrestru i ddod fel gwestai trwy ein tudalen Eventbrite. Gwyliwch ein ffug etholiad blaenorol yma neu ddarllen ein blog.

________________________________________

Sylwch: Gan mai hwn yw’r ail ffug-etholiad a gynhelir gan Dîm Addysg y Senedd bydd cyfyngiad ar faint o bleidiau fydd yn gallu cymryd rhan. Os yw’r galw yn aruthrol, gallwn drefnu digwyddiad arall yn y dyfodol i sicrhau y gall cymaint o bartïon â phosibl cymryd rhan.

Ebyst: Amber.Lewis@Senedd.Cymru FFôn: 0300 200 451431 Gwefan: www.senedd.cymru

Funding Partners

promo cymru
Young Wrexham : Local services, articles and what's on for you in Wrexham!