Diwrnod Canlyniadau TGAU! 🎉📚🙌🎓

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

🎉📚 Mae cyffro yn yr awyr wrth i’r eiliad gwirionedd gyrraedd ein hieuenctid anhygoel! 🙌🎓 Heddiw mae’n nodiad arbennig wrth iddynt ddatgelu eu canlyniadau TGAU sydd wedi’u ennill gyda’u hymrwymiad a’u dyfalbarhad. 🌟 Boed i chi fod wedi perfformio’n wych ym mhob pwnc neu wedi wynebu rhai heriau ar y ffordd, cofiwch fod y canlyniadau hyn yn un pennod yn eich hanes arbennig. 📖💪 Croesewch y gwersi a ddysgwyd, y ffrindiau a wnaethoch, a’r twf rydych wedi’i gyflawni. Dyma gyfle i ymuno â’r dysgu, datblygu a chyflawni yn y dyfodol. 🚀🌈

Beth bynnag fo’ch graddau, fe ddylech chi fod mor falch ohonoch chi’ch hun!! 🙌

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham