GRŴP PONTIO’R HAF 💙🌞✨ Ar gyfer plant blwyddyn 6 sy’n mynd i’r ysgol uwchraddl!!

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Wyt ti’n poeni am bethau? Wyt ti’n teimlo’n bryderus, yn nerfus neu’n ansicr? Beth am ddod draw i’n sesiynau wythnosol i gael help gyda dy deimladau ac emosiynau?

Lleoliad: Amgueddfa Wrecsam

Dyddiad: yn dechrau ddydd Llun 25 Gorffennaf (am 5 wythnos)

Amser: 1:30pm tan 3:00pm (cwrdd yn nerbynfa’r Amgueddfa)

Hyn a hyn o lefydd sydd ar gael!

I archebu lle, cysyllta efo Sharon

Tecst:  07800 689 039 E-bost: outside_in@wrexham.gov.uk

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham