Wythnos Ymwybyddiaeth Anneuaidd: 14eg Gorffennaf

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Beth mae Anneuaidd yn ei olygu?

Anneuaidd yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio rhywun nad yw’n diffinio ein hun yn benodol fel dyn neu ddynes. Efallai bydd pobl anneuaidd yn diffinio eu hunain fel dyn ac fel dynes, rhywle yn y canol neu’n disgyn y tu allan i’r categorïau hyn. 

Beth fedra i ei wneud i gefnogi pobl  anneuaidd?

Mae sawl ffordd i gynnwys pawb, beth bynnag fo’u hunaniaeth rhywedd. Mae ein hiaith a’r ffordd rydym ni’n siarad yn aml iawn wedi’u hymwreiddio gyda nodweddion rhywedd cudd.

Dyma 10 ffordd y gallwch chi gefnogi pobl anneuaidd. Cliciwch ar y ddolen isod: 10 ways to step up as an ally to non-binary people | Stonewall

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham