Rydym dal yma! Gwasanaeth Cwnsela Outside In

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

PRYDERUS? WEDI DRYSU? AR CHWÂL? POENI? TRIST? BLIN? DIGYMORTH? Ni allwn gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd ond gallwch gysylltu â ni i gael cefnogaeth ar yr uchod.

Os oeddech chi’n gweld cwnselydd yn yr ysgol cyn iddynt gau, ac os hoffech barhau i gael cyswllt â nhw, ffoniwch neu anfonwch neges destun i un o’r rhifau hyn.

Yna bydd un o’r cwnselwyr yn trafod hyn gyda chi a threfnu eich bod yn cysylltu â’r person iawn.  Rydym dal yma i chi os ydych ein hangen

07800 689039

07800 688949

outside_in@wrecsam.gov.uk

Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.


Dweud dy ddweud

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru