16 or over? You can vote in the Senedd Election!

Posted on:   Posted by:

Your Voice Matters!! if you’re 16 or over, you can use your voice on the 6th of May by voting in the Senedd Election find out more on  

https://senedd.wales/vote16

Mae Eich Llais yn Bwysig !! os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn, gallwch ddefnyddio'ch llais ar y 6ed o Fai trwy bleidleisio yn Etholiad y Senedd i ddarganfod mwy am 

https://senedd.wales/vote16

Funding Partners

promo cymru
Young Wrexham : Local services, articles and what's on for you in Wrexham!